Vedení zákonem předepsaných účetních knih
Kompletní zpracování účetnictví včetně účetní závěrky a daňového přiznání

Evidence DPH, záznamní povinnost
Evidence dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku včetně výpočtu odpisů
Skladová evidence zásob
Zpracování statistických výkazů
Peněžní deník
Kniha závazků a pohledávek
Evidence hmotného a nehmotného majetku
Evidence DPH; záznamní povinnost
Daňové přiznání
Silniční daň; ostatní daně
Přehledy o příjmech pro ČSSZ a zdravotní pojišťovny
Zastupování klienta před finančním úřadem
Daň z příjmu právnických osob

Daň z příjmu fyzických osob DPH
Přihlášení a odhlášení pracovníka na ČSSZ a zdravotní pojišťovně
Výplatní pásky
Výplatní listina včetně výčetky
Vedení mzdových listů a ELDP (evidenčních listů důchodového pojištění)
Zpracování převodních příkazů v tištěné formě nebo v elektronické podobě
Zastupování při kontrole sociálního a zdravotního pojištění a při kontrole daně